Wyniki Kwalifikacji Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń sesja 182 Łódzkie

Egaminy Kwalifikacji Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń sesja 182 Łódzkie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 28 100% 28 100% 28 100%