konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 182 Łódzkie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 182 Łódzkie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 48 95.83% 49 97.96% 45 97.78%