konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 172 Łódzkie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 172 Łódzkie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 10 90% 12 91.67% 10 90%