Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182 Kujawsko-Pomorskie

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182 Kujawsko-Pomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność