konto

Wyniki Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 182 Bydgoszcz

Egaminy Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 182 Bydgoszcz

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność