Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych sesja 182 Bydgoszcz

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych sesja 182 Bydgoszcz

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 1 100% 1 100% 2 100%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum Chemiczne
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum Chemiczne - Bydgoszcz 2 100% 2 100% 2 100%
Technikum Fotochemiczne
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum Fotochemiczne - Bydgoszcz 2 100% 2 100% 2 100%
Technikum Obsługi Turystycznej
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum Obsługi Turystycznej - Bydgoszcz 2 100% 2 100% 2 100%
Technikum Poligraficzne
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum Poligraficzne - Bydgoszcz 2 100% 2 100% 2 100%
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Poligraficzna
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Poligraficzna - Bydgoszcz 2 100% 2 100% 2 100%