konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych sesja 182 Bydgoszcz

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych sesja 182 Bydgoszcz

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 18 78% 17 24% 18 22%