konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych sesja 181 Bydgoszcz

Egaminy Kwalifikacji Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych sesja 181 Bydgoszcz

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej z Oddziałami Sportowymi
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej z Oddziałami Sportowymi - Bydgoszcz 9 100% 9 100% 9 100%
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - Bydgoszcz 9 100% 9 100% 9 100%