Wyniki Kwalifikacji Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(A.3) Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.3) Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych 1 0% 1 100% 1 0%