konto

Wyniki Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 172 Wrocław

Egaminy Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 172 Wrocław

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 9 88.9% 9 100% 9 88.9%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie - Wrocław 9 88.9% 9 100% 9 88.9%