Wyniki Kwalifikacji Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182 Dolnośląskie

Egaminy Zawodowe Dolnośląskie sesja 182

Powiaty:

Egaminy Kwalifikacji Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych sesja 182 Dolnośląskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność