konto

Wyniki Egzaminu Zawodowego sesja 232

Egaminy Zawodowe sesja 232

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(A.19) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.19) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 4 100% 2 100% 2 100%
(A.23) Projektowanie fryzur
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.23) Projektowanie fryzur 2 100% 3 66.67% 2 50%
(A.30) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.30) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 2 100% 2 100% 2 100%
(A.31) Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.31) Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1 0% 6 33.33% 1 0%
(A.44) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.44) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 1 100% 3 66.67% 1 100%
(A.45) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.45) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 1 0% 2 50% 1 0%
(A.61) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.61) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 3 100% 3 0% 2 0%
(A.62) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.62) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 2 100% 2 100% 2 100%
(A.68) Obsługa klienta w jednostkach administracji
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.68) Obsługa klienta w jednostkach administracji 5 100% 7 57.14% 5 60%
(A.74) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(A.74) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 1 100% 1 100% 1 100%
(AU.04) Eksploatacja środków transportu drogowego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.04) Eksploatacja środków transportu drogowego 1 0% 6 50% 1 0%
(AU.14) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.14) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 6 83.33% 2 100% 2 100%
(AU.15) Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.15) Wytwarzanie wyrobów stolarskich 3 100% 2 100% 2 100%
(AU.20) Prowadzenie sprzedaży
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.20) Prowadzenie sprzedaży 11 45.45% 5 100% 1 100%
(AU.22) Obsługa magazynów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.22) Obsługa magazynów 6 50% 6 50% 4 50%
(AU.28) Realizacja projektów multimedialnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.28) Realizacja projektów multimedialnych 3 66.67% 8 62.5% 1 0%
(AU.30) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.30) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 4 100% 7 85.71% 2 50%
(AU.31) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.31) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 7 71.43% 9 44.44% 3 33.33%
(AU.32) Organizacja transportu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.32) Organizacja transportu 13 76.92% 72 52.78% 6 33.33%
(AU.34) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.34) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 1 100% 4 50% 1 0%
(AU.36) Prowadzenie rachunkowości
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.36) Prowadzenie rachunkowości 22 31.82% 45 33.33% 5 0%
(AU.47) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.47) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 1 100% 6 50% 1 100%
(AU.55) Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.55) Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 8 87.5% 1 100% 1 100%
(AU.62) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.62) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 4 75% 5 100% 3 66.67%
(AU.68) Obsługa klienta w jednostkach administracji
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AU.68) Obsługa klienta w jednostkach administracji 15 100% 28 64.29% 14 64.29%
(AUD.01) Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.01) Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej 118 92.37% 130 36.15% 118 38.98%
(AUD.02) Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.02) Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 2892 89.04% 2954 79.99% 2745 77.52%
(AUD.03) Budowa i renowacja fortepianów i pianin
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.03) Budowa i renowacja fortepianów i pianin 17 100% 17 100% 17 100%
(AUD.05) Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.05) Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 414 94.44% 663 65.01% 371 73.58%
(AUD.06) Obsługa sceny
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.06) Obsługa sceny 113 90.27% 107 93.46% 106 88.68%
(AUD.07) Realizacja nagłośnień
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.07) Realizacja nagłośnień 111 95.5% 109 93.58% 107 92.52%
(AUD.08) Montaż dźwięku
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.08) Montaż dźwięku 296 89.53% 286 94.06% 277 86.28%
(AUD.09) Realizacja nagrań dźwiękowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(AUD.09) Realizacja nagrań dźwiękowych 267 94.38% 255 96.08% 249 93.17%
(B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 1 100% 1 0% 1 0%
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 2 100% 1 100% 1 100%
(BD.18) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.18) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 100% 23 0% 1 0%
(BD.19) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.19) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 1 100% 1 100% 1 100%
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.29) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 2 50% 2 100% 1 0%
(BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.30) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 6 83.33% 22 40.91% 3 33.33%
(BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarka nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarka nieruchomościami 1 0% 6 50% 1 0%
(BPO.01) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BPO.01) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 2087 91.42% 2794 37.62% 1991 40.03%
(BPO.02) Ochrona osób i mienia
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BPO.02) Ochrona osób i mienia 469 90.62% 516 63.37% 437 62.7%
(BUD.01) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.01) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 595 94.45% 588 97.96% 586 94.2%
(BUD.02) Wykonywanie robót ciesielskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.02) Wykonywanie robót ciesielskich 8 75% 8 50% 8 50%
(BUD.03) Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.03) Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich 30 100% 31 96.77% 30 96.67%
(BUD.07) Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.07) Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych 54 90.74% 53 100% 53 92.45%
(BUD.08) Montaż konstrukcji budowlanych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.08) Montaż konstrukcji budowlanych 81 88.89% 80 100% 80 88.75%
(BUD.09) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.09) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 417 71.22% 390 98.21% 389 72.75%
(BUD.10) Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.10) Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej 1 100% 2 100% 1 100%
(BUD.11) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.11) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 2416 79.97% 2372 98.74% 2349 80.37%
(BUD.12) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.12) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 3053 91.65% 2998 97.83% 2981 91.35%
(BUD.13) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.13) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 303 100% 308 100% 297 100%
(BUD.14) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.14) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 808 82.18% 1249 58.85% 710 71.13%
(BUD.15) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.15) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów 33 96.97% 33 69.7% 25 72%
(BUD.16) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.16) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych 51 58.82% 34 100% 32 75%
(BUD.17) Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.17) Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych 22 81.82% 32 28.13% 20 30%
(BUD.18) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.18) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 1021 86.78% 1027 85.69% 981 80.53%
(BUD.19) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.19) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 231 91.77% 336 80.06% 199 87.94%
(BUD.20) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.20) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 47 95.74% 139 58.27% 47 65.96%
(BUD.21) Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.21) Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 28 78.57% 46 47.83% 28 53.57%
(BUD.22) Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.22) Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 30 90% 47 36.17% 30 36.67%
(BUD.23) Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.23) Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 154 98.7% 149 100% 149 98.66%
(BUD.24) Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.24) Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 73 98.63% 64 100% 64 100%
(BUD.25) Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.25) Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie 130 82.31% 198 52.53% 108 60.19%
(BUD.28) Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(BUD.28) Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 2 50% 1 100% 1 100%
(CES.02) Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CES.02) Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego 9 66.67% 9 100% 9 66.67%
(CES.05) Zdobienie wyrobów ceramicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CES.05) Zdobienie wyrobów ceramicznych 5 60% 5 100% 5 60%
(CHM.01) Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CHM.01) Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 17 94.12% 17 100% 17 94.12%
(CHM.02) Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CHM.02) Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 188 94.68% 185 99.46% 185 95.14%
(CHM.03) Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CHM.03) Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 791 94.69% 871 74.4% 789 78.58%
(CHM.04) Wykonywanie badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CHM.04) Wykonywanie badań analitycznych 192 90.63% 155 100% 154 98.7%
(CHM.05) Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CHM.05) Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska 75 82.67% 114 57.89% 71 63.38%
(CHM.06) Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(CHM.06) Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 90 84.44% 106 76.42% 80 80%
(DRM.01) Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.01) Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 22 95.45% 21 90.48% 21 90.48%
(DRM.02) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.02) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 62 67.74% 61 100% 61 67.21%
(DRM.03) Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.03) Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 15 73.33% 14 100% 14 78.57%
(DRM.04) Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.04) Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 1066 81.05% 1046 93.5% 1032 78.1%
(DRM.05) Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.05) Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 206 88.83% 202 96.04% 201 86.07%
(DRM.06) Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.06) Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych 38 100% 38 100% 38 100%
(DRM.07) Przetwórstwo wytworów papierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.07) Przetwórstwo wytworów papierniczych 24 95.83% 25 84% 23 86.96%
(DRM.08) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(DRM.08) Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych 78 98.72% 124 41.94% 77 51.95%
(E.07) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.07) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 8 100% 7 71.43% 4 75%
(E.08) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.08) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 6 100% 4 75% 3 100%
(E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 3 66.67% 2 100% 2 100%
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 8 37.5% 5 40% 2 50%
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 16 75% 43 30.23% 10 40%
(E.19) Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.19) Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 5 100% 14 71.43% 4 0%
(E.20) Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.20) Eksploatacja urządzeń elektronicznych 2 100% 2 50% 1 100%
(E.23) Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.23) Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 1 100% 1 100% 1 100%
(E.24) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(E.24) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 12 100% 30 60% 7 71.43%
(EE.04) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.04) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 1 100% 1 100% 1 100%
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 30 76.67% 9 77.78% 2 100%
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 36 38.89% 44 50% 8 12.5%
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 78 42.31% 311 44.37% 27 22.22%
(EE.18) Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.18) Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej 1 100% 5 80% 1 0%
(EE.21) Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.21) Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 6 50% 38 42.11% 2 50%
(EE.22) Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.22) Eksploatacja urządzeń elektronicznych 8 87.5% 27 33.33% 4 0%
(EE.26) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EE.26) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 40 42.5% 83 32.53% 20 15%
(EKA.01) Obsługa klienta w jednostkach administracji
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.01) Obsługa klienta w jednostkach administracji 4726 81.99% 5135 76.77% 4610 70.15%
(EKA.02) Organizacja i prowadzenie archiwum
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.02) Organizacja i prowadzenie archiwum 191 79.06% 218 70.18% 182 64.29%
(EKA.03) Opracowywanie materiałów archiwalnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.03) Opracowywanie materiałów archiwalnych 217 86.64% 229 82.1% 210 76.19%
(EKA.04) Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.04) Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 6705 94.29% 6789 93.42% 6582 91.17%
(EKA.05) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.05) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 3321 93.22% 3308 91.63% 3062 91.41%
(EKA.07) Prowadzenie rachunkowości
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.07) Prowadzenie rachunkowości 632 94.62% 671 80.63% 611 82.65%
(EKA.08) Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo- ekspedycyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(EKA.08) Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo- ekspedycyjnych 827 70.37% 861 52.03% 814 45.58%
(ELE.01) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.01) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 246 47.56% 226 87.17% 221 48.42%
(ELE.02) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.02) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 5584 77.31% 5264 89.02% 5181 75.41%
(ELE.03) Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.03) Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła 283 95.41% 279 96.06% 277 93.5%
(ELE.04) Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.04) Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła 108 96.3% 208 37.5% 102 50%
(ELE.05) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.05) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1239 54.16% 1454 52.2% 992 44.05%
(ELE.06) Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.06) Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 178 62.36% 168 30.95% 155 29.03%
(ELE.07) Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.07) Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 38 73.68% 58 56.9% 31 64.52%
(ELE.08) Montaż urządzeń dźwigowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.08) Montaż urządzeń dźwigowych 25 84% 23 86.96% 23 82.61%
(ELE.09) Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.09) Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych 6 100% 15 93.33% 6 83.33%
(ELE.10) Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.10) Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1737 95.68% 1751 97.77% 1698 95.29%
(ELE.11) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELE.11) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 454 90.09% 993 16.11% 435 24.14%
(ELM.01) Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.01) Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 874 94.62% 870 95.86% 864 92.71%
(ELM.02) Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.02) Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 2147 92.55% 2105 93.54% 2076 89.6%
(ELM.03) Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.03) Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 4798 86.47% 4692 96.59% 4636 85.96%
(ELM.04) Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.04) Eksploatacja układów automatyki przemysłowej 287 93.73% 576 77.6% 284 75.7%
(ELM.05) Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.05) Eksploatacja urządzeń elektronicznych 828 74.03% 1321 56.17% 753 56.18%
(ELM.06) Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.06) Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 1445 81.31% 1396 85.53% 1174 80.83%
(ELM.X1) Montaż i uruchamianie układów i systemów automatyki przemysłowej, manipulatorów i robotów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ELM.X1) Montaż i uruchamianie układów i systemów automatyki przemysłowej, manipulatorów i robotów 21 95.24% 21 100% 20 95%
(FRK.01) Wykonywanie usług fryzjerskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(FRK.01) Wykonywanie usług fryzjerskich 4341 88.92% 4252 98.07% 4223 88.73%
(FRK.02) Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(FRK.02) Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych 11 63.64% 11 100% 11 63.64%
(FRK.03) Projektowanie i wykonywanie fryzur
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(FRK.03) Projektowanie i wykonywanie fryzur 583 98.11% 786 64.38% 555 78.38%
(FRK.04) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(FRK.04) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 5840 92.05% 6093 59.56% 5778 59.69%
(FRK.05) Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(FRK.05) Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych 428 95.33% 427 97.42% 427 93.68%
(GIW.01) Eksploatacja otworowa złóż
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.01) Eksploatacja otworowa złóż 26 100% 26 84.62% 26 84.62%
(GIW.02) Eksploatacja podziemna złóż
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.02) Eksploatacja podziemna złóż 554 93.14% 536 100% 531 94.35%
(GIW.03) Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.03) Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 26 92.31% 31 96.77% 26 88.46%
(GIW.04) Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.04) Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny 129 80.62% 124 93.55% 123 78.86%
(GIW.05) Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.05) Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin 60 93.33% 68 95.59% 60 88.33%
(GIW.06) Wykonywanie prac geologicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.06) Wykonywanie prac geologicznych 4 50% 2 0% 1 0%
(GIW.07) Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.07) Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 15 93.33% 22 95.45% 15 93.33%
(GIW.09) Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.09) Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż 64 92.19% 54 96.3% 51 98.04%
(GIW.10) Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.10) Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny 10 100% 12 41.67% 9 44.44%
(GIW.11) Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.11) Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych 54 100% 55 90.91% 54 92.59%
(GIW.12) Wykonywanie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.12) Wykonywanie prac wiertniczych 14 64.29% 15 100% 14 64.29%
(GIW.13) Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(GIW.13) Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 2 100% 5 0% 2 0%
(HAN.01) Prowadzenie sprzedaży
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HAN.01) Prowadzenie sprzedaży 6280 88.54% 6151 96.88% 6106 87.57%
(HAN.02) Prowadzenie działań handlowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HAN.02) Prowadzenie działań handlowych 429 97.9% 524 81.11% 399 88.72%
(HGT.01) Wykonywanie usług kelnerskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.01) Wykonywanie usług kelnerskich 357 90.48% 353 96.32% 349 87.97%
(HGT.02) Przygotowanie i wydawanie dań
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.02) Przygotowanie i wydawanie dań 13555 89.75% 13194 98.98% 13143 90.3%
(HGT.03) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.03) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 3976 98.44% 4229 80.73% 3969 82.77%
(HGT.04) Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.04) Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne 179 91.62% 175 99.43% 174 91.38%
(HGT.05) Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.05) Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 412 91.5% 396 98.74% 396 91.16%
(HGT.06) Realizacja usług w recepcji
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.06) Realizacja usług w recepcji 1035 97.39% 1594 69.07% 1004 83.76%
(HGT.07) Przygotowanie imprez i usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.07) Przygotowanie imprez i usług turystycznych 2438 98.36% 2714 90.27% 2431 92.18%
(HGT.08) Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.08) Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 582 98.28% 724 96.96% 568 96.3%
(HGT.09) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.09) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 124 97.58% 151 78.15% 122 81.97%
(HGT.10) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.10) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 121 98.35% 126 95.24% 120 95%
(HGT.11) Organizacja usług gastronomicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.11) Organizacja usług gastronomicznych 21 95.24% 33 63.64% 19 78.95%
(HGT.12) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(HGT.12) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1395 96.2% 3422 69.2% 1377 81.26%
(INF.01) Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.01) Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich 49 42.86% 29 82.76% 28 50%
(INF.02) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.02) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 18738 87.61% 19158 79.79% 18272 75.73%
(INF.03) Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.03) Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 8864 90.37% 9944 64.91% 8302 70.54%
(INF.04) Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.04) Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 763 86.5% 823 56.38% 725 59.17%
(INF.05) Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.05) Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej 36 100% 36 97.22% 36 97.22%
(INF.07) Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.07) Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi 1022 71.33% 1018 80.75% 948 67.51%
(INF.08) Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.08) Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi 446 59.87% 325 84.92% 285 65.26%
(INF.09) Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.09) Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 5 20% 1 100% 1 100%
(INF.10) Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(INF.10) Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową 4 100% 7 28.57% 4 25%
(KKK.01) Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(KKK.01) Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich i lądowych 21 100% 24 75% 21 80.95%
(KTR.01) Montaż i uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(KTR.01) Montaż i uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów 32 100% 32 100% 32 100%
(LES.01) Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(LES.01) Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej 13 100% 14 100% 12 100%
(LES.02) Gospodarowanie zasobami leśnymi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(LES.02) Gospodarowanie zasobami leśnymi 98 78.57% 72 95.83% 65 93.85%
(M.02) Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.02) Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 1 100% 1 100% 1 100%
(M.11) Eksploatacja złóż podziemnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.11) Eksploatacja złóż podziemnych 9 66.67% 2 100% 1 100%
(M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 2 100% 2 100% 1 100%
(M.34) Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.34) Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 1 100% 1 100% 1 100%
(M.39) Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.39) Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 1 100% 2 100% 1 100%
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 100% 4 50% 1 100%
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 2 100% 1 100% 1 100%
(MEC.01) Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.01) Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 33 96.97% 33 100% 33 96.97%
(MEC.03) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.03) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 1207 80.61% 1157 97.58% 1150 80.87%
(MEC.05) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.05) Użytkowanie obrabiarek skrawających 2649 87.81% 2570 95.68% 2547 87.48%
(MEC.06) Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.06) Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń 14 85.71% 14 100% 14 85.71%
(MEC.07) Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.07) Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi 22 77.27% 22 90.91% 22 68.18%
(MEC.08) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.08) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1884 93.05% 1853 91.69% 1822 87.38%
(MEC.09) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.09) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 613 85.48% 808 76.73% 536 78.17%
(MEC.10) Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEC.10) Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 72 30.56% 60 38.33% 58 22.41%
(MED.01) Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.01) Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 2450 93.55% 2425 92.62% 2408 89.99%
(MED.02) Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.02) Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia 2241 98.3% 2238 96.92% 2224 96.22%
(MED.03) Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.03) Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 34 91.18% 39 100% 29 96.55%
(MED.04) Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.04) Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 76 92.11% 90 64.44% 74 68.92%
(MED.05) Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.05) Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu 138 99.28% 137 77.37% 137 77.37%
(MED.06) Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.06) Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 44 93.18% 41 90.24% 34 88.24%
(MED.07) Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.07) Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej 62 96.77% 62 96.77% 60 93.33%
(MED.08) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.08) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 150 95.33% 157 95.54% 144 96.53%
(MED.09) Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.09) Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece 109 94.5% 358 70.95% 109 80.73%
(MED.10) Świadczenie usług w zakresie masażu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.10) Świadczenie usług w zakresie masażu 3649 91.42% 3684 89.55% 3534 86.73%
(MED.11) Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.11) Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 22 100% 21 100% 21 100%
(MED.12) Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.12) Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 4575 83.65% 4432 85.24% 4370 78.65%
(MED.13) Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.13) Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 2004 98.4% 2169 70.95% 1990 72.41%
(MED.14) Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.14) Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 3212 96.58% 3172 95.62% 3096 94.19%
(MEP.01) Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEP.01) Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 14 100% 14 100% 14 100%
(MEP.02) Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEP.02) Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 203 74.38% 208 71.63% 189 58.2%
(MEP.03) Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEP.03) Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 184 97.28% 196 89.8% 183 88.52%
(MEP.05) Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MEP.05) Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich 16 87.5% 16 62.5% 16 62.5%
(MG.11) Eksploatacja złóż podziemnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.11) Eksploatacja złóż podziemnych 6 33.33% 8 100% 5 40%
(MG.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 14 57.14% 2 100% 1 100%
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających 6 50% 2 100% 1 0%
(MG.20) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.20) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 5 80% 2 100% 1 0%
(MG.30) Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.30) Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 1 100% 2 100% 1 100%
(MG.42) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.42) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 6 83.33% 40 42.5% 3 33.33%
(MG.43) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.43) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 100% 47 44.68% 1 0%
(MOD.02) Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.02) Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 2 100% 2 100% 2 100%
(MOD.03) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.03) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 952 85.71% 909 94.39% 900 84.56%
(MOD.05) Wytwarzanie obuwia
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.05) Wytwarzanie obuwia 2 100% 2 100% 2 100%
(MOD.07) Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.07) Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych 6 83.33% 6 100% 6 83.33%
(MOD.08) Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.08) Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych 18 66.67% 18 83.33% 18 66.67%
(MOD.11) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.11) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 92 94.57% 167 58.08% 86 80.23%
(MOD.15) Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOD.15) Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku 19 100% 19 100% 19 100%
(MOT.01) Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOT.01) Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 105 79.05% 105 99.05% 102 78.43%
(MOT.02) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOT.02) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 1837 77.35% 1749 95.08% 1737 75.53%
(MOT.03) Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOT.03) Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 123 82.11% 124 98.39% 122 81.15%
(MOT.04) Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOT.04) Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych 46 91.3% 46 97.83% 46 91.3%
(MOT.05) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOT.05) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 8699 75.95% 8351 96.37% 8289 76.37%
(MOT.06) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MOT.06) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 950 97.26% 1369 53.54% 912 63.93%
(MS.01) Świadczenie usług w zakresie masażu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.01) Świadczenie usług w zakresie masażu 17 70.59% 9 77.78% 7 71.43%
(MS.04) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.04) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 3 100% 5 60% 1 100%
(MS.09) Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.09) Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 6 50% 19 36.84% 5 60%
(MS.12) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.12) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 4 100% 13 61.54% 4 75%
(MTL.01) Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MTL.01) Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego 3 33.33% 3 66.67% 3 33.33%
(MTL.02) Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MTL.02) Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych 4 25% 4 100% 4 25%
(MTL.03) Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MTL.03) Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 43 83.72% 43 100% 43 83.72%
(OGR.01) Wykonywanie kompozycji florystycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(OGR.01) Wykonywanie kompozycji florystycznych 6894 84.77% 6733 94.43% 6632 84.09%
(OGR.02) Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(OGR.02) Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 632 83.86% 609 97.54% 605 83.97%
(OGR.03) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(OGR.03) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2133 94.84% 2436 85.3% 2122 86.05%
(OGR.04) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(OGR.04) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 382 97.12% 538 70.63% 375 85.07%
(OGR.05) Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(OGR.05) Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 60 88.33% 116 30.17% 59 35.59%
(PGF.01) Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.01) Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych 27 14.81% 27 100% 27 14.81%
(PGF.02) Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.02) Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych 85 91.76% 84 95.24% 83 89.16%
(PGF.03) Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.03) Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych 52 88.46% 56 94.64% 52 86.54%
(PGF.04) Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.04) Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 3308 95.1% 3483 77.66% 3270 78.93%
(PGF.05) Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.05) Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 510 95.69% 503 96.42% 475 95.16%
(PGF.06) Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.06) Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 7 71.43% 14 50% 7 71.43%
(PGF.07) Wykonywanie przekazu reklamowego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.07) Wykonywanie przekazu reklamowego 3688 90.05% 4033 78.78% 3621 77.22%
(PGF.08) Zarządzanie kampanią reklamową
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(PGF.08) Zarządzanie kampanią reklamową 710 93.66% 772 78.5% 659 80.27%
(R.03) Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.03) Prowadzenie produkcji rolniczej 14 100% 14 100% 12 100%
(R.05) Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.05) Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 4 100% 3 100% 3 100%
(R.09) Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.09) Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 1 100% 4 75% 1 100%
(R.13) Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.13) Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 2 0% 2 0% 2 0%
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 7 71.43% 13 15.38% 6 33.33%
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 1 100% 4 100% 1 100%
(R.26) Wykonywanie kompozycji florystycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(R.26) Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 100% 1 100% 1 100%
(RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej 23 86.96% 13 100% 9 100%
(RL.09) Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.09) Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 1 100% 9 44.44% 1 0%
(RL.10) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.10) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 4 75% 13 38.46% 2 0%
(RL.11) Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.11) Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 1 100% 4 50% 1 100%
(RL.13) Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.13) Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 11 0% 12 8.33% 4 0%
(RL.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 3 66.67% 34 11.76% 3 33.33%
(RL.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(RL.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 1 100% 1 100% 1 100%
(ROL.01) Jeździectwo i trening koni
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.01) Jeździectwo i trening koni 1 100% 1 100% 1 100%
(ROL.02) Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.02) Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 2284 84.02% 2202 99.27% 2195 85.28%
(ROL.03) Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.03) Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 424 99.06% 426 99.3% 419 98.81%
(ROL.04) Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.04) Prowadzenie produkcji rolniczej 5777 91.48% 5539 99.73% 5407 92.9%
(ROL.05) Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.05) Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 106 96.23% 134 63.43% 97 75.26%
(ROL.06) Organizacja chowu i hodowli koni
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.06) Organizacja chowu i hodowli koni 267 95.88% 326 69.02% 266 74.81%
(ROL.07) Szkolenie i użytkowanie koni
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.07) Szkolenie i użytkowanie koni 71 97.18% 72 98.61% 69 98.55%
(ROL.08) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.08) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 205 71.22% 430 22.33% 147 21.09%
(ROL.09) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.09) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 123 99.19% 136 98.53% 118 97.46%
(ROL.10) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.10) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 729 96.57% 1119 71.31% 699 83.12%
(ROL.11) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.11) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 2488 95.94% 3034 70.57% 2451 74.99%
(ROL.12) Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ROL.12) Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 640 94.69% 603 93.2% 573 91.62%
(SPC.01) Produkcja wyrobów cukierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPC.01) Produkcja wyrobów cukierniczych 1696 94.4% 1678 99.34% 1668 94.42%
(SPC.02) Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPC.02) Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 240 95.83% 243 95.47% 238 92.02%
(SPC.03) Produkcja wyrobów piekarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPC.03) Produkcja wyrobów piekarskich 232 84.48% 227 98.24% 223 83.41%
(SPC.04) Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPC.04) Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 41 80.49% 38 100% 38 86.84%
(SPC.07) Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPC.07) Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 180 86.67% 239 72.8% 161 77.02%
(SPC.XX) Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPC.XX) Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych 13 100% 16 87.5% 13 92.31%
(SPL.01) Obsługa magazynów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPL.01) Obsługa magazynów 11184 95.4% 12107 78.15% 11149 80.88%
(SPL.02) Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPL.02) Obsługa podróżnych w portach i terminalach 781 98.98% 801 97.25% 781 96.8%
(SPL.03) Obsługa ładunków w portach i terminalach
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPL.03) Obsługa ładunków w portach i terminalach 187 89.3% 224 77.23% 177 84.75%
(SPL.04) Organizacja transportu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPL.04) Organizacja transportu 1770 93.79% 2236 78.31% 1697 86.39%
(SPL.05) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPL.05) Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 280 97.14% 538 82.53% 270 85.93%
(SPO.01) Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPO.01) Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej 783 92.34% 774 89.92% 764 85.21%
(SPO.02) Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPO.02) Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 84 98.81% 85 95.29% 79 94.94%
(SPO.03) Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPO.03) Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 125 97.6% 123 97.56% 119 96.64%
(SPO.04) Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPO.04) Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 1407 97.09% 1414 96.61% 1385 94.73%
(SPO.05) Świadczenie usług opiekuńczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(SPO.05) Świadczenie usług opiekuńczych 242 92.56% 245 66.53% 231 68.4%
(ST.07) Naprawa fortepianów i pianin
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(ST.07) Naprawa fortepianów i pianin 1 100% 2 100% 1 100%
(STW) Spawalnicze techniki wytwarzania
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(STW) Spawalnicze techniki wytwarzania 20 65% 17 100% 17 76.47%
(T.06) Sporządzanie potraw i napojów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(T.06) Sporządzanie potraw i napojów 8 100% 1 100% 1 100%
(T.07) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(T.07) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 4 100% 6 66.67% 4 75%
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 1 100% 2 50% 1 100%
(T.15) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(T.15) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 100% 7 57.14% 1 100%
(TDR.01) Eksploatacja środków transportu drogowego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TDR.01) Eksploatacja środków transportu drogowego 1039 68.24% 1076 30.3% 1032 28%
(TDR.02) Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TDR.02) Organizacja przewozu środkami transportu drogowego 11 100% 15 40% 9 44.44%
(TG.03) Produkcja wyrobów piekarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.03) Produkcja wyrobów piekarskich 1 100% 1 100% 1 100%
(TG.04) Produkcja wyrobów cukierniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.04) Produkcja wyrobów cukierniczych 9 100% 6 100% 6 100%
(TG.07) Sporządzanie potraw i napojów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.07) Sporządzanie potraw i napojów 49 71.43% 19 100% 19 84.21%
(TG.08) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.08) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 4 100% 7 57.14% 4 75%
(TG.09) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.09) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 2 100% 3 100% 2 100%
(TG.15) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.15) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 1 100% 4 75% 1 0%
(TG.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TG.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 1 100% 4 75% 1 100%
(TKO.02) Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.02) Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 5 80% 4 100% 4 75%
(TKO.03) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.03) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 33 81.82% 67 8.96% 31 12.9%
(TKO.04) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.04) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania 1 0% 10 40% 1 0%
(TKO.05) Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.05) Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 103 84.47% 102 89.22% 101 79.21%
(TKO.06) Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.06) Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 5 80% 7 85.71% 1 100%
(TKO.07) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.07) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 551 71.69% 644 57.76% 540 52.59%
(TKO.08) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.08) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 121 87.6% 183 71.04% 115 73.91%
(TKO.09) Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TKO.09) Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych 36 80.56% 36 88.89% 36 72.22%
(TLO.01) Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TLO.01) Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych 69 50.72% 41 80.49% 37 48.65%
(TLO.02) Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TLO.02) Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej 70 95.71% 129 65.12% 68 75%
(TLO.03) Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TLO.03) Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych 131 82.44% 61 77.05% 58 75.86%
(TWO.02) Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TWO.02) Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi 7 100% 5 60% 5 60%
(TWO.03) Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TWO.03) Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających 53 79.25% 55 72.73% 51 64.71%
(TWO.05) Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TWO.05) Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających 7 71.43% 3 100% 1 100%
(TWO.06) Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TWO.06) Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 30 100% 34 88.24% 28 92.86%
(TWO.07) Pełnienie wachty morskiej i portowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TWO.07) Pełnienie wachty morskiej i portowej 76 77.63% 72 68.06% 71 60.56%
(TWO.08) Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(TWO.08) Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych 61 91.8% 63 96.83% 61 88.52%
(Z.01) Świadczenie usług w zakresie masażu
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.01) Świadczenie usług w zakresie masażu 4 75% 3 33.33% 3 33.33%
(Z.09) Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.09) Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 1 100% 2 0% 1 0%
(Z.13) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.13) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 10 90% 11 81.82% 10 80%
(Z.14) Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.14) Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 2 100% 1 100% 1 100%
(Z.20) Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(Z.20) Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 1 100% 2 100% 1 100%