Wyniki matur Poznań wielkopolskie

Wyniki matur Poznań 2017

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Poziom Podstawowy

PrzedmiotŚr. WynikZdawalność
Język angielski 78.64% 95.1%
Język francuski 88.88% 100%
Język hiszpański 78% 96.3%
Język niemiecki 74.59% 96.3%
Język polski 57.38% 96.2%
Język rosyjski 72.27% 96.7%
Język włoski 76% 100%
Matematyka 55.88% 83.2%

Poziom Rozszerzony

PrzedmiotŚr. Wynik
Język angielski 65.62%
Język francuski 70.4%
Język hiszpański 58.64%
Język niemiecki 67.33%
Język polski 49.75%
Język rosyjski 65.9%
Język włoski 76%
PrzedmiotŚr. Wynik
Biologia 42.41%
Chemia 47.57%
Filozofia 50.36%
Fizyka 46.64%
Geografia 35.37%
Historia 39.09%
Historia muzyki 63.25%
Historia sztuki 50.23%
Informatyka 44.86%
Matematyka 39.43%
Wos 26.89%

Najlepsze Placówki

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PlacówkaŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
VIII Liceum im. Adama Mickiewicza - Poznań 68.81% 100% 92.46% 100% 96.55% 100%
II Liceum im. H. Modrzejewskiej - Poznań 76.49% 100% 77.77% 100% 97.67% 100%
XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle - Poznań 71.94% 100% 78.9% 100% 97.51% 100%
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań 69.63% 100% 79.56% 100% 95.45% 100%
I Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Poznań 71.97% 100% 71.07% 99.45% 95.11% 100%
III Liceum im. św. Jana Kantego - Poznań 69.54% 100% 76.13% 99.46% 93.54% 100%
Technikum Komunikacji - Poznań 64.07% 100% 81.89% 100% 89.08% 100%
VI Liceum im. I. J. Paderewskiego - Poznań 65.68% 100% 70.65% 99.57% 94.35% 100%
V Liceum im. Klaudyny Potockiej - Poznań 65.28% 100% 73.73% 100% 89.98% 100%
VII Liceum im. Dąbrówki - Poznań 60.58% 100% 72.88% 100% 90.61% 100%
IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań 61.32% 100% 67.18% 98.9% 89.11% 100%
IX Liceum im. Karola Libelta - Poznań 55.8% 99.35% 66.69% 98.69% 86.5% 99.25%
XV Liceum im. prof. Wiktora Degi - Poznań 68.06% 100% 55.24% 95.45% 81.81% 98.44%
XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poznań 59.98% 99.28% 58.46% 96.38% 84.08% 100%
XVII Liceum - Poznań 65.31% 99.02% 55.9% 91.18% 81.25% 98.86%
XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich - Poznań 55.81% 98.97% 52.15% 92.27% 82.69% 99.46%
XXXII Liceum - Poznań 56.28% 100% 63.11% 100% 78.82% 100%
X Liceum im. Przemysła II - Poznań 62.89% 100% 50.68% 87.58% 84.31% 100%
Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 - Poznań 63.67% 100% 51.13% 88.03% 78% 98.48%
Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa - Poznań 53.41% 100% 58.76% 94.59% 73.73% 100%