konto

Wyniki matury język niemiecki Wielkopolskie 2019

Wielkopolskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Łączności - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Łączności - Poznań 100% 100% 85%
Technikum Komunikacji - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Komunikacji - Poznań 100% 95.33% 98%
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań 100% 95.67% 89.33%
VIII Liceum im. Adama Mickiewicza - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Adama Mickiewicza - Poznań 100% 96.5% 83.71%
XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle - Poznań 100% 98% 78%
Liceum im. Romka Strzałkowskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum im. Romka Strzałkowskiego - Poznań 100% 100% 86%
II Liceum im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej - Poznań 100% 92.89% 91.45%
VII Liceum im. Dąbrówki - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum im. Dąbrówki - Poznań 100% 97.19% 78.92%
III Liceum im. św. Jana Kantego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. św. Jana Kantego - Poznań 100% 94% 78%
XXV Liceum im. G. J. Zamoyskiej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXV Liceum im. G. J. Zamoyskiej - Poznań 100% 93% 67%
VI Liceum im. I. J. Paderewskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. I. J. Paderewskiego - Poznań 100% 92.44% 76.4%
IX Liceum im. Karola Libelta - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IX Liceum im. Karola Libelta - Poznań 100% 87.67% 60.48%
Liceum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza - Poznań 100% 88% 58%
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Poznań 100% 72.4% 96%
Liceum KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz - Poznań 100% 70% 58%
V Liceum im. Klaudyny Potockiej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Klaudyny Potockiej - Poznań 100% 84.4% 71.33%
XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich - Poznań 100% 81.2% 72.67%
Technikum Poligraficzno-Administracyjne - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Poligraficzno-Administracyjne - Poznań 100% 78% 35.33%
IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań 100% 80% 42%
I Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Poznań 100% 96% -
Technikum w ZS im. J. i W. Zamoyskich - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum w ZS im. J. i W. Zamoyskich - Poznań 100% 66.5% 45.5%
XXI Liceum im. gen. Władysława Andersa - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXI Liceum im. gen. Władysława Andersa - Poznań 100% 63.5% 41.2%
XXIX Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXIX Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań 100% 67% 14%
Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa - Poznań 100% 72% -
XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poznań 100% 36% 58%
Technikum Mechaniczne - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Mechaniczne - Poznań 100% 60% 40%
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - Poznań 100% 70% -
Technikum Odzieżowo-Usługowe - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Odzieżowo-Usługowe - Poznań 100% 36% 26%
XXXIII Liceum - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXXIII Liceum - Poznań 100% 58% 38%
Technikum Przemysłu Spożywczego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Przemysłu Spożywczego - Poznań 100% 41% 22%

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Poznań 93.7% 73.86% 66.53%