konto

Wyniki matury język angielski Wielkopolskie 2017

Wielkopolskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle - Poznań 100% 97.51% 90%
II Liceum im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej - Poznań 100% 97.67% 85.97%
VIII Liceum im. Adama Mickiewicza - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Adama Mickiewicza - Poznań 100% 96.55% 86.68%
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań 100% 95.45% 83%
I Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Poznań 100% 95.11% 81.2%
VI Liceum im. I. J. Paderewskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. I. J. Paderewskiego - Poznań 100% 94.35% 78.19%
III Liceum im. św. Jana Kantego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. św. Jana Kantego - Poznań 100% 93.54% 75.56%
Technikum Komunikacji - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Komunikacji - Poznań 100% 89.08% 78%
VII Liceum im. Dąbrówki - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum im. Dąbrówki - Poznań 100% 90.61% 73.22%
V Liceum im. Klaudyny Potockiej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Klaudyny Potockiej - Poznań 100% 89.98% 72.09%
IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań 100% 89.11% 68.96%
IX Liceum im. Karola Libelta - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IX Liceum im. Karola Libelta - Poznań 99.25% 86.5% 71.11%
XXXII Liceum - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXXII Liceum - Poznań 100% 78.82% 68.8%
XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poznań 100% 84.08% 67.04%
XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich - Poznań 99.46% 82.69% 61.95%
X Liceum im. Przemysła II - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
X Liceum im. Przemysła II - Poznań 100% 84.31% 66.84%
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - Poznań 95.65% 72.87% 63%
Technikum Łączności - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Łączności - Poznań 96.61% 76.47% 60.22%
XV Liceum im. prof. Wiktora Degi - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XV Liceum im. prof. Wiktora Degi - Poznań 98.44% 81.81% 62.2%
XVII Liceum - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVII Liceum - Poznań 98.86% 81.25% 57.92%
Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 - Poznań 98.48% 78% 57.12%
XIV Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIV Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Poznań 98.33% 75.77% 60.41%
XX Liceum im. K. I. Gałczyńskiego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XX Liceum im. K. I. Gałczyńskiego - Poznań 96.77% 72.39% 58.9%
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - Poznań 92.98% 67.44% 64.11%
XXXIII Liceum - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXXIII Liceum - Poznań 95.65% 65.65% 60.86%
XXV Liceum im. G. J. Zamoyskiej - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXV Liceum im. G. J. Zamoyskiej - Poznań 98.08% 75.5% 53.53%
Technikum Geodezyjno-Drogowe - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Geodezyjno-Drogowe - Poznań 85.71% 62.04% 54.43%
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - Poznań 90.59% 68.12% 44.3%
Technikum nr 19 - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 19 - Poznań 97.26% 74.85% 40.31%
XXVIII Liceum im. Bolesława Chrobrego - Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXVIII Liceum im. Bolesława Chrobrego - Poznań 90.24% 64.83% 54.11%

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Poznań
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Poznań 95.1% 78.64% 65.62%