konto

Wyniki matury język niemiecki Warmińsko-Mazurskie 2016

Warmińsko-Mazurskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XII Liceum im. Marii i Georga Dietrichów - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XII Liceum im. Marii i Georga Dietrichów - Olsztyn 100% 95.2% 87.6%
I Liceum im. Adama Mickiewicza - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Adama Mickiewicza - Olsztyn 100% 84% 93.8%
II Liceum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Olsztyn 100% 93.9% 76.5%
III Liceum im. Mikołaja Kopernika - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Mikołaja Kopernika - Olsztyn 100% 87.2% 60.2%
IV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Olsztyn 100% 92.7% 46%
Technikum nr 7 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 7 - Olsztyn 100% 79.3% 59.7%
VI Liceum im. Gabriela Narutowicza - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Gabriela Narutowicza - Olsztyn 100% 78.3% 39%
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - Olsztyn 100% 84% -
XI Liceum - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XI Liceum - Olsztyn 100% 56.7% 46%
Technikum nr 5 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 5 - Olsztyn 100% 60.2% 37.7%
V Liceum im. Wspólnej Europy - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Wspólnej Europy - Olsztyn 100% 77% -
VII Liceum - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum - Olsztyn 100% 62.8% -
IX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Olsztyn 100% 58% 19%
Technikum nr 1 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 1 - Olsztyn 83.3% 64.3% 22%
Technikum nr 6 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 6 - Olsztyn 85.7% 47.1% 20.5%
Technikum nr 4 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 4 - Olsztyn 100% 49.2% 24%
Technikum nr 2 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 2 - Olsztyn 100% 56% -
Technikum nr 8 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 8 - Olsztyn 100% 56% -
Technikum nr 3 - Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 3 - Olsztyn 100% 41.5% -

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
bartoszycki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
bartoszycki 89% 62.3% 54.2%
braniewski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
braniewski 100% 64.2% 76%
działdowski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
działdowski 100% 68.4% 45.2%
Elbląg
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Elbląg 96% 67% 53.9%
elbląski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
elbląski 100% 71.4% 65%
ełcki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
ełcki 100% 70.6% 48.4%
giżycki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
giżycki 98% 69.5% 61.8%
gołdapski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
gołdapski 100% 64.7% 31%
iławski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
iławski 97% 66.5% 48%
kętrzyński
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
kętrzyński 100% 69% 32%
lidzbarski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
lidzbarski 100% 61.4% 51%
mrągowski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
mrągowski 100% 66.5% 38%
nidzicki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
nidzicki 96% 61.1% 48%
nowomiejski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
nowomiejski 96% 65.4% 52%
olecki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
olecki 100% 65.4% 52%
Olsztyn
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Olsztyn 99% 74.4% 60.1%
olsztyński
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
olsztyński 100% 64.8% 48%
ostródzki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
ostródzki 97% 67.7% 34.3%
piski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
piski 100% 69.5% 52.3%
szczycieński
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
szczycieński 97% 65.7% 46.6%
węgorzewski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
węgorzewski 100% 93.5%