Wyniki matury język angielski Podlaskie 2016

Podlaskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej - Białystok 100% 93.2% 78.6%
I Liceum im. Adama Mickiewicza - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Adama Mickiewicza - Białystok 100% 92.4% 78.3%
VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta - Białystok 100% 88.4% 69.4%
III Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Białystok 100% 87.4% 70.8%
IV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Białystok 100% 85.2% 65%
Technikum Elektryczne - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Elektryczne - Białystok 98.5% 83.2% 54.6%
XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Białystok 100% 79.7% 57.8%
VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego - Białystok 99.1% 77.5% 55.2%
V Liceum im. Jana III Sobieskiego - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Jana III Sobieskiego - Białystok 98.9% 70.1% 50.5%
X Liceum - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
X Liceum - Białystok 95.7% 68.3% 50.1%
XVII Liceum - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVII Liceum - Białystok 90% 63.6% 52%
XIV Liceum im. Ryszarda Kaczorowskiego - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIV Liceum im. Ryszarda Kaczorowskiego - Białystok 96.1% 67.9% 42.7%
Technikum Handlowo-Ekonomiczne - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Handlowo-Ekonomiczne - Białystok 94.7% 63% 35.3%
Technikum Budowlano - Geodezyjne - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Budowlano - Geodezyjne - Białystok 97.6% 67.9% 34.9%
Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi - Białystok 93.8% 60.4% 35.1%
Technikum Mechaniczne - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Mechaniczne - Białystok 94.3% 59.5% 38.6%
IX Liceum - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IX Liceum - Białystok 96.8% 66.4% 29.2%
XIII Liceum - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIII Liceum - Białystok 100% 64.8% 26%
VII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - Białystok 93.5% 61.9% 37.5%
Technikum Gastronomiczne - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Gastronomiczne - Białystok 91.4% 55.8% 34.3%
Technikum Zawodowe nr 7 - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Zawodowe nr 7 - Białystok 84.5% 56% 38.3%
Liceum Integracyjne - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum Integracyjne - Białystok 100% 58.8% 18%
Technikum Zawodowe nr 9 - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Zawodowe nr 9 - Białystok 86.8% 47.8% 31.7%
Technikum Zawodowe nr 3 - Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Zawodowe nr 3 - Białystok 80.4% 45.8% 20%

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
augustowski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
augustowski 99% 71.9% 52.1%
białostocki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
białostocki 91% 56.4% 42.3%
Białystok
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Białystok 98% 75.4% 58.8%
bielski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
bielski 95% 66.1% 44.3%
grajewski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
grajewski 97% 67.5% 50.8%
hajnowski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
hajnowski 96% 69.9% 47.6%
kolneński
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
kolneński 96% 63.1% 52.7%
moniecki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
moniecki 96% 67.7% 47.5%
sejneński
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
sejneński 96% 71.3% 57%
siemiatycki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
siemiatycki 97% 70.1% 53.8%
sokólski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
sokólski 95% 67.9% 49.9%
suwalski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
suwalski 93% 44.4% 24%
Suwałki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Suwałki 97% 71.7% 54.3%
wysokomazowiecki
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
wysokomazowiecki 95% 65.7% 57.7%
zambrowski
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
zambrowski 95% 69% 54.4%
Łomża
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Łomża 95% 67.9% 57.7%
łomżyński
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
łomżyński 84% 49% 39.1%