Wyniki matury język rosyjski Małopolskie 2018

Małopolskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków 100% 100% 100%
XII Liceum - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XII Liceum - Kraków 100% 100% 100%
XXIV Liceum im. Jana Pawła II - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXIV Liceum im. Jana Pawła II - Kraków 100% 100% 100%
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków 100% 100% 88%
XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej - Kraków 100% 98% 98%
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 100% 90% 80%
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków 100% 81% 76%
Technikum Łączności nr 14 - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Łączności nr 14 - Kraków 100% 100% -
Technikum nr 1 - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 1 - Nowy Sącz 100% 63% -
Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 - Kraków 100% 64% 44%
XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana - Kraków - - 100%
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków - - 98%
Technikum Elektryczno- Elektroniczne nr 7 - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Elektryczno- Elektroniczne nr 7 - Kraków - - 98%
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków - - 98%
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków - - 96%
XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego - Kraków - - 94%
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków - - 94%
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków - - 92%
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego - Kraków - - 82%
Technikum nr 8 im. Tadeusza Tańskiego - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 8 im. Tadeusza Tańskiego - Nowy Sącz 100% 42% -
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Tarnów 0% 64% -
VI Liceum - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum - Nowy Sącz - - 58%
XX Liceum im. Leopolda Staffa - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XX Liceum im. Leopolda Staffa - Kraków - - 10%

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Kraków 95% 74% 87%
Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Nowy Sącz 100% 49% 36%
Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Tarnów 100% 59% 64%