konto

Wyniki matury język polski Małopolskie 2018

Małopolskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków 100% 76% 78%
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków 100% 75% 84%
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza - Nowy Sącz 100% 71% 66%
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków 99% 68% 74%
I Liceum im. K. Brodzińskiego - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. K. Brodzińskiego - Tarnów 100% 69% 69%
II Liceum im. Marii Konopnickiej - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Marii Konopnickiej - Nowy Sącz 100% 68% 61%
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków 100% 71% 69%
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 - Kraków 100% 59% 68%
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków 100% 69% 67%
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Tarnów 100% 67% 53%
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków 100% 60% 60%
XIV Liceum im. Jana Szczepanika - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIV Liceum im. Jana Szczepanika - Tarnów 100% 62% 40%
X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków 100% 60% 54%
V Liceum - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum - Nowy Sącz 100% 55% 54%
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków 100% 65% 48%
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków 100% 66% 48%
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Kraków 100% 50% 65%
II Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Tarnów 99% 57% 52%
Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego - Nowy Sącz 100% 60% 52%
XXVI Liceum - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXVI Liceum - Kraków 98% 55% 40%
Technikum Łączności nr 14 - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Łączności nr 14 - Kraków 100% 65% 46%
XXXIV Liceum - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXXIV Liceum - Kraków 100% 58% 39%
VI Liceum im. Bolesława Barbackiego - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Bolesława Barbackiego - Nowy Sącz 100% 61% 49%
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 100% 65% 54%
IV Liceum im. Jana Pawła II - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Jana Pawła II - Tarnów 100% 60% 47%
Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia - Nowy Sącz 100% 66% 27%
III Liceum im. Władysława Grabskiego - Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Władysława Grabskiego - Nowy Sącz 99% 59% 48%
XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego - Kraków 96% 57% 42%
Technikum nr 5 im. Jana Szczepanika - Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 5 im. Jana Szczepanika - Tarnów 100% 55% 34%
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 - Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 - Kraków 98% 50% 21%

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Kraków
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Kraków 98% 61% 52%
Nowy Sącz
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Nowy Sącz 99% 60% 53%
Tarnów
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Tarnów 98% 58% 42%