Wyniki matur Małopolskie 2018

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Poziom Podstawowy

PrzedmiotŚr. WynikZdawalność
Język angielski 74% 96%
Język francuski 88% 100%
Język hiszpański 85% 98%
Język niemiecki 64% 97%
Język polski 57% 98%
Język rosyjski 66% 97%
Język włoski 83% 100%
Matematyka 58% 86%

Poziom Rozszerzony

PrzedmiotŚr. Wynik
Język angielski 57%
Język francuski 70%
Język hiszpański 65%
Język niemiecki 58%
Język polski 50%
Język rosyjski 79%
Język włoski 75%
Język łaciński 73%
PrzedmiotŚr. Wynik
Biologia 34%
Chemia 43%
Filozofia 43%
Fizyka 37%
Geografia 31%
Historia 35%
Historia muzyki 51%
Historia sztuki 50%
Informatyka 36%
Matematyka 32%
Wos 33%

Powiaty

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PowiatŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Kraków 61% 98% 64% 88% 81% 97%
Nowy Sącz
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Nowy Sącz 60% 99% 61% 88% 73% 96%
Tarnów
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Tarnów 58% 98% 58% 86% 76% 97%

Najlepsze Placówki

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PlacówkaŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków 75% 100% 92% 100% 97% 100%
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków 76% 100% 85% 100% 96% 100%
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków 68% 99% 89% 100% 94% 100%
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków 69% 100% 86% 100% 94% 100%
Technikum Łączności nr 14 - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Technikum Łączności nr 14 - Kraków 65% 100% 89% 100% 91% 100%
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków 71% 100% 76% 99% 96% 100%
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Tarnów
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Tarnów 67% 100% 79% 98% 92% 100%
I Liceum im. K. Brodzińskiego - Tarnów
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
I Liceum im. K. Brodzińskiego - Tarnów 69% 100% 80% 100% 88% 100%
Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia - Nowy Sącz
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia - Nowy Sącz 66% 100% 87% 100% 83% 100%
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Nowy Sącz
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Nowy Sącz 71% 100% 76% 99% 88% 100%
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków 60% 100% 80% 100% 93% 100%
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków 65% 100% 77% 100% 89% 100%
II Liceum - Nowy Sącz
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
II Liceum - Nowy Sącz 68% 100% 77% 100% 83% 100%
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 65% 100% 68% 98% 90% 100%
II Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Tarnów
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
II Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Tarnów 57% 99% 74% 99% 86% 100%
X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków 60% 100% 69% 99% 87% 100%
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków 66% 100% 67% 99% 83% 100%
IV Liceum im. Jana Pawła II - Tarnów
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
IV Liceum im. Jana Pawła II - Tarnów 60% 100% 68% 97% 82% 99%
Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 59% 99% 68% 97% 82% 99%
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 - Kraków
Język polski Matematyka Język angielski
Śr. zda Śr. zda Śr. zda
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 - Kraków 59% 100% 73% 97% 76% 99%