Wyniki matur język białoruski 2018

2017 2016

Polska

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik

Wojewodztwa

WojewództwoPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Podlaskie
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Podlaskie 100% 70% 100%