konto

Wyniki matury język angielski Dolnośląskie 2017

Dolnośląskie

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawoweRozszerzone
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
III Liceum im. Adama Mickiewicza - Wrocław 100% 97% 83.8%
XIV Liceum im. Polonii Belgijskiej - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIV Liceum im. Polonii Belgijskiej - Wrocław 100% 97.6% 87.6%
XII Liceum im. Bolesława Chrobrego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XII Liceum im. Bolesława Chrobrego - Wrocław 100% 93.9% 79.8%
VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego - Wrocław 100% 94.1% 79.7%
VIII Liceum im. Bolesława Krzywoustego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Bolesława Krzywoustego - Wrocław 100% 93.2% 74.2%
IX Liceum im. Juliusza Słowackiego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IX Liceum im. Juliusza Słowackiego - Wrocław 100% 92.7% 75.1%
XIII Liceum im. Aleksandra Fredry - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XIII Liceum im. Aleksandra Fredry - Wrocław 100% 90.6% 71.5%
IV Liceum im. Stefana Żeromskiego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Stefana Żeromskiego - Wrocław 100% 86.9% 71.4%
XVII Liceum im. Agnieszki Osieckiej - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVII Liceum im. Agnieszki Osieckiej - Wrocław 99.4% 88.8% 65.7%
V Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego - Wrocław 100% 91.7% 69.4%
VI Liceum im. Bolesława Prusa - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VI Liceum im. Bolesława Prusa - Wrocław 100% 83.2% 67.6%
X Liceum im. Stefanii Sempołowskiej - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
X Liceum im. Stefanii Sempołowskiej - Wrocław 100% 83.8% 63.4%
II Liceum im. Piastów Śląskich - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Piastów Śląskich - Wrocław 100% 84.4% 61.4%
Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie - Wrocław 98.6% 83.5% 60%
XV Liceum im. mjr Piotra Wysockiego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XV Liceum im. mjr Piotra Wysockiego - Wrocław 100% 79.9% 54.6%
Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy - Wrocław 98.9% 75.5% 57%
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi - Wrocław 100% 73.3% 55%
Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza - Wrocław 95.6% 64.2% 55.5%
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie - Wrocław 97.1% 72.3% 54.7%
XXIV Liceum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXIV Liceum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - Wrocław 93.2% 69% 54.7%
XI Liceum im. Stanisława Konarskiego - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XI Liceum im. Stanisława Konarskiego - Wrocław 97.4% 69% 55%
Technikum nr 6 - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 6 - Wrocław 94.9% 68.9% 51.4%
Technikum nr 9 - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 9 - Wrocław 90.6% 64.1% 56%
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej - Wrocław 90.8% 63.6% 44.2%
Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica - Wrocław 89.9% 66.8% 46.2%
Technikum nr 1 im. Kemala Mustafy Atatürka - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 1 im. Kemala Mustafy Atatürka - Wrocław 85.7% 61% 43%
Technikum nr 11 im. gen. Józefa Bema - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 11 im. gen. Józefa Bema - Wrocław 96.6% 65.1% 42.4%
XXX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Wrocław 93.8% 63.5% 48.1%
Technikum nr 3 - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 3 - Wrocław 89.5% 60.7% 48%
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika - Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika - Wrocław 87.5% 53.5% 53%

Powiaty

PowiatPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Wrocław
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Wrocław 96.2% 80.3% 66.1%