Wyniki matur 2017. Sprawdź swoje osiągnięcia.

Wyniki matur 2017. Sprawdź swoje osiągnięcia.

Ogólnopolskie wyniki matur 2017 zostały opublikowane dziś o godzinie 9:00 przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od północy zaś, absolwenci mogą sprawdzać swoje wyniki na stronach internetowych poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę OKE wraz z linkami do ich stron internetowych:

Wyniki matur OKE Gdańsk

Wyniki matur OKE Jaworzno

Wyniki matur OKE Kraków

Wyniki matur OKE Łomża

Wyniki matur OKE Łódź

Wyniki matur OKE Poznań

Wyniki matur OKE Warszawa

Wyniki matur OKE Wrocław

Do egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 absolwentów, z czego 165 903 to osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące, a pozostali czyli 92 127 to abiturienci technikum.

Świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5% absolwentów, którzy w maju przystąpili do wszystkich trzech egzaminów obowiązkowych czyli do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Jeśli chodzi o wyniki z przedmiotów maturalnych obowiązkowych to największy problem stanowiła matematyka gdzie zdawalność wyniosła zaledwie 83%. Najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z egzaminów humanistycznych. Zdawalność z języka polskiego wyniosła 97%, z języka angielskiego było to 93%, a z języka niemieckiego aż 95%.

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki oraz zdawalność z przedmiotów obowiązkowych:

 

Przedmiot Śr. wynik Zdawalność
Język polski 56% 97%
Matematyka 54% 83%
Język angielski 71% 93%
Język niemiecki 65% 95%
Język francuski 78% 97%
Język hiszpański 77% 97%
Język rosyjski 61% 93%
Język włoski 81% 98%

 

Jeżeli chodzi o wybór przedmiotów dodatkowych pisanych przez uczniów to większość maturzystów zdawało tylko i wyłącznie jeden przedmiot dodatkowy. Najczęściej wybieranymi przez maturzystów przedmiotami dodatkowymi były język angielski - 131 839 osób oraz geografia - 71 601. Najmniej osób wybrało język łemkowski – była to tylko 1 osoba.

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych:

Przedmiot Śr. Wynik
Język angielski 60%
Język francuski 61%
Język hiszpański 55%
Język kaszubski 74%
Język łaciński 64%
Język niemiecki 56%
Język polski 50%
Język rosyjski 57%
Język ukraiński 81%
Język włoski 68%
Biologia 37%
Chemia 41%
Filozofia 42%
Fizyka 40%
Geografia 31%
Historia 33%
Historia muzyki 47%
Historia sztuki 44%
Informatyka 33%
Matematyka 37%
Wos 26%