Rekrutacja do szkół średnich 2018/2019

Rekrutacja do szkół średnich 2018/2019

Już niebawem rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń na drodze edukacyjnej każdego młodego człowieka – nabór do szkół średnich. W związku z tym chcielibyśmy Państwu przybliżyć terminy rozpoczęcia naborów do szkół średnich w poniższych miastach wojewódzkich:

postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Od dnia 7 maja 2018 r. od godz. 9.00 elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: nabor.um.bialystok.pl 
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Białymstoku

złożenie wniosku do szkół średnich wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 17 maja 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: bydgoszcz.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Bydgoszczy

złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 14 maja 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji dostępny będzie pod adresem: nabor-pomorze.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Gdańsku

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 14 maja 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny będzie pod adresem: nabor.provector.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Gorzowie Wielkopolskim

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadpodstawowowej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 18 maja 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: slaskie.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Katowicach

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów brach pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 14 maja 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: kielce.e-omikron.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Kielcach

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 23 kwietnia 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: krakow.e-omikron.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Krakowie

rejestracja kandydatów do szkół średnich  rozpocznie się od dnia 14 maja 2018r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: lubelszczyzna.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Lublinie

składanie wniosku o przyjęcie do szkół średnich (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez   kandydata warunków rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się   od dnia 21 maja 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem: lodz.e-omikron.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Łodzi

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 7 maja 2018 r. Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem: ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Olsztynie

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 28 maja 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: opolskie.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Opolu

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 7 maja 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Poznaniu

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 28 maja 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: naborpg.resman.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Rzeszowie

składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym  rozpocznie się od dnia 9 maja 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Szczecinie

składanie wniosków o przyjęcie do szkół średnich rozpoczyna się od dnia 10 maja 2018 r. Elektroniczny systemem rekrutacji znajduje się pod adresem: warszawa.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Warszawie

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 1 czerwca 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili we Wrocławiu

składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym  rozpocznie się od dnia 9 maja 2018 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/nabor
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Zielonej Górze

 

Ranking Szkół Średnich 2018
Wyszukiwarka Kierunków Studiów