konto

Rekrutacja do liceum, technikum, szkoły branżowej 2020/2021

Już niebawem rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń na drodze edukacyjnej każdego młodego człowieka – nabór do szkoły średniej. Jeżeli nie wiesz jak obliczać punkty do szkoły zapoznaj się z naszym kalkulatorem punktów. W związku z tym chcielibyśmy przybliżyć Wam ogólne zasady i terminy związane z naborem do szkół ponadpodstawowcyh w miastach wojewódzkich:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe rozpocznie się 11 maja 2020 r. i potrwa do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.
 • Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych rozpocznie się 11 maja 2020 r. i potrwa do 20 maja 2020 r. do godziny 15:00.

Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra:

 • Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych rozpocznie się 21 maja 2020 r. i potrwa do 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 15 do 17 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej rozpocznie się 21 maja 2020 r. i potrwa do 29 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 15 do 17 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych rozpocznie się od 21 maja 2020 r. i zakończy 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został od 15 do 17 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych odbędzie się 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został od 15 do 17 czerwca 2020 r.

Kielce:

 • Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych rozpocznie się 21 maja 2020 r. i potrwa do 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 15 do 17 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej rozpocznie się od 21 maja 2020 r. i zakończy 22 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został od 16 do 17 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się od 21 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został na 16 czerwca 2020 r.

Kraków:

 • Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej rozpocznie się 21 maja 2020 r. i potrwa do 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 15 do 17 czerwca 2020 r.

Poznań:

 • Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych rozpocznie się 21 maja 2020 r. i potrwa do 25 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 15 do 18 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej rozpocznie się 3 czerwca 2020 r. i potrwa do 8 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 15 do 18 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych rozpocznie się od 29 maja 2020 r. i zakończy 2 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został od 15 do 18 czerwca 2020 r.

Toruń:

 • Przeprowadzenie przez szkoły prób sprawności fizycznej rozpocznie się od 22 maja 2020 r. i zakończy 25 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został od 15 do 17 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie przez szkołę sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się 27 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został na 16 czerwca 2020 r.

Wrocław:

 • Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych rozpocznie się 27 maja 2020 r. i potrwa do 30 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został w dniach od 17 do 18 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej rozpocznie się 25 maja 2020 r. i potrwa do 25 maja 2020 r. Drugi termin wyznaczony został na 15 czerwca 2020 r.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych rozpocznie się od 2 czerwca 2020 r. i zakończy 3 czerwca 2020 r. Drugi termin wyznaczony został na 16 czerwca 2020 r.

 

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych odbędzie się od 5 do 10 czerwca 2020 r. oraz 19 czerwca 2020 r. w zależności od danej miejscowości.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć w terminie od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 13 lipca 2020 r. o godzinie 12:00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu rozpocznie się 13 lipca 2020 r. i potrwa do 20 lipca 2020 r. do godziny 15:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 21 lipca 2020 r.

 

Rekrutacja Białystok

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Białymstoku 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: nabor.um.bialystok.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Białymstoku.

Rekrutacja Bydgoszcz

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Bydgoszczy 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
22 - 25 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
27 maja 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
16 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
16 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: bydgoszcz.edu.com.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Bydgoszczy.

Rekrutacja Gdańsk

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Gdańsku 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji dostępny będzie pod adresem: nabor-pomorze.edu.com.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Gdańsku.

Rekrutacja Gorzów Wielkopolski

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Gorzowie Wielkopolskim 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny będzie pod adresem: nbr-pp.edukacja.gorzow.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Gorzowie Wielkopolskim.

Rekrutacja Katowice

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Katowicach 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: slaskie.edu.com.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Katowicach.

Rekrutacja Kielce

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Klielcach 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 22 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 - 22 maja 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
16 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
16 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: kielce.e-omikron.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Kielcach.

Rekrutacja Kraków

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Krakowie 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 maja - 3 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: krakow.e-omikron.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Krakowie.

Rekrutacja Lublin

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Lublinie 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: lubelszczyzna.edu.com.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Lublinie.

Rekrutacja Łódź

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Łodzi 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem: lodz.e-omikron.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Łodzi.

Rekrutacja Olszytn

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Olsztynie 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem: ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Olsztynie.

Rekrutacja Opole

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Opolu 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: opolskie.edu.com.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Opolu.

Rekrutacja Poznań

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Poznaniu 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 -25 maja 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
29 maja - 2 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 - 8 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 18 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 18 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 18 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/poznań. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Poznaniu.

Rekrutacja Rzeszów

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Rzeszowie 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: naborpg.resman.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Rzeszowie.

Rekrutacja Szczecin

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Szczecinie 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/szczecin. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Szczecinie.

Rekrutacja Toruń

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Toruniu 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
22 - 25 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
27 maja 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
16 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Toruniu.

Rekrutacja Warszawa

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Warszawie 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny systemem rekrutacji znajduje się pod adresem: warszawa.edu.com.pl. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Warszawie.

Rekrutacja Wrocław

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej we Wrocławiu 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
25 - 26 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
27 - 30 maja 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
2 - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
10 i 19 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
16 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
17 - 18 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili we Wrocławiu.

Rekrutacja Zielona Góra

Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Zielonej Górze 2020/2021.

DataCzynność
11 - 20 maja 2020 r. składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe)
11 maja - 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych
21 - 29 maja 2020 r. próby sprawności fizycznej
21 maja - 3 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych
3 czerwca 2020 r. sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych
5-10 czerwca 2020 r. publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji językowych
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. próby sprawności fizycznej(drugi termin)
15 - 17 czerwca 2020 r. sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin)
26 - 30 czerwca 2020 r. dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu
13 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 20 lipca 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020 r. publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/zielonagora. Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Zielonej Górze.

Opinie

5 /5 13 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
 • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj

Załaduj wszystkie opinie