Ranking liceów z Warszawy najlepiej przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki.

Wielkimi krokami zbliża się termin egzaminów maturalnych. Jednym z przedmiotów, który będzie zdawany przez absolwentów szkół średnich jest królowa nauka czyli matematyka. Ze wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, to właśnie matematyka sprawia zdającym największe trudności a odsetek osób, którzy nie zaliczają tego testu jest największy. W związku z tym postanowiliśmy pomóc Wam w wyborze szkoły średniej, przedstawiając licea w Warszawie, które najlepiej przygotowują do egzaminu maturalnego z ów przedmiotu. Liderem w tym temacie jest XIV Liceum im. Stanisława Staszica gdzie zdawalność z egzaminu na poziomie podstawowym wyniosła 100% a średni wynik to aż 97,6%. W przypadku matury na poziomie rozszerzonym, szkoła pochwalić się może średnim wynikiem 72.14%. Drugim liceum w Warszawie, najlepiej przygotowującym do egzaminu maturalnego z matematyki jest VIII Liceum im. Władysława IV. Podobnie jak w przypadku pierwszego liceum, zdawalność z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wynosi 100%, a jego średni wynik to 94.64%, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym to 68.13%. Na trzecim miejscu podium, najlepiej przygotowujących do matury z matematyki liceów znalazło się II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, gdzie zdawalność i średni wynik z egzaminu na poziomie podstawowym to odpowiednio 100% i 91.35%. W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym, szkoła osiągnełą średni wyniki na poziomie 58.91%.

Jak widać, powyższe placówki gwarantują zarówno 100% zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki oraz jego bardzo wysoki średni wyniki. Tak więc wymienione wyżej szkoły są gwarancją na najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w stolicy.

Już za tydzień opublikujemy zestawienie techników, które najlepiej przygotowują do egzaminu maturalnego z matematyki w Warszawie!

Ranking Szkół Średnich 2019