Powrót do szkoły 2017/2018

Powrót do szkoły 2017/2018

Rozpoczął się wrzesień więc czas na powrót do szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2017 roku.

W roku szkolnym 2017/2018 pierwszy rocznik uczniów rozpocznie naukę w VII klasie podstawowej. Przypomnijmy, że według nowej reformy edukacji szkoła podstawowa będzie trwać 8 lat i zakończona zostanie obowiązkowym pisemnym egzaminem ósmoklasisty. Następnie uczniowie będą mieli do wyboru 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.

Zmianie uległa również podstawa programowa, w której opisano, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nowa podstawa zacznie obowiązywać w klasach I, IV i VII szkół podstawowych. Dodatkową zmianą jest również to, że uczniowie będą uczyć się języka obcego już od I klasy szkoły podstawowej a od IV rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Od V klasy, przyroda zostanie rozbita na geografię oraz biologię, w VII klasie dojdzie chemia, fizyka oraz drugi język obcy a w klasie VIII uczniowie będą uczyć się również wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Do uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych trafią darmowe podręczniki z nową podstawą programową. Natomiast wszyscy uczniowie klas podstawowych oraz gimnazjalnych otrzymają nowe ćwiczenia.

Jeśli chodzi o szkoły średnie to największą zmianą jest wydłużenie nauki o rok dla każdego z typu placówek oraz przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w szkoły branżowe I stopnia.

 

Na dobry początek roku szkolnego przedstawimy poniżej dni wolne od zajęć edukacyjnych :)

Ferie zimowe 2018 podzielone są na cztery transze:

Zimowa przerwa świąteczna:

Wiosenna przerwa świąteczna:

Ranking Szkół Średnich 2018
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich