Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przed nami wyjątkowy rok jeśli chodzi o rekrutację do szkół średnich, ponieważ nabór 2019/2020 będzie dotyczył zarówno uczniów kończących szkołę podstawową jak i gimnazjum. W związku z zainstniałą sytuacją, będą obowiązywały dwa oddzielne postępowania rekrutacyjne: jedno dla szkół podstawowych a drugie dla gimnazjum.

W przypadku szkół podstawowcyh, postępowanie rekrutacyjne będzie opiewać na następujących kryteriach:

W przypadku postępowania rekrutacyjnego dla gimnazjum, sytuacja przedstawia się następująco:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zarówno dla szkół podstawowych jak i dla gimnazjum, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Natomiast w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Mając na uwadzę wygodę naszych użytkowników, przygotowujemy właśnie system uzwględniający rekrutację do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

 

Źródło: MEN

 

Wyszukiwarka Kierunków Studiów