konto

Metodologia rankingu szkół średnich z matematyki WaszaEdukacja.pl 2018

Ranking szkół średnich 2018 matematyka przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Okręgowych Komisji Edukacyjnych oraz organizatorów olimpiad pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.

Zasady ogólne

Ranking został podzielony na 18 miast wojewódzkich i uwzględniał szkoły publiczne, które  zawarte są w bazie portalu WaszaEdukacja.pl oraz w których maturę podstawową z matematyki w 2017 roku zdawało minimum 10 osób. W przypadku matur z matematyki rozszerzonej, minimalna liczba osób zdających musiała wynieść 2 osoby aby ich wynik został uwzględniony w rankingu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w rankingu to 100. Ranking nie uwzględnia matury międzynarodowej.

Wskaźniki dla Liceów i Techników

Matura z matematyki poziom podstawowy - 30%

Średnia zdawalność z matematyki w szkole miała wagę 0.4 natomiast średni wynik wagę 0.6. Wyniki zostały zsumowane i maksymalnie mogły wynieść 100 punktów. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Sukces w olimpiadzie matematycznej - 30%

Pod uwagę były brane osoby, które zostały laureatami, finalistami, medalistami, bądź zostały wyróżnione w ostatnim etapie olimpiady z matematyki. Za każdą ucznia biorącego udział w olimpiadzie szkołą mogła uzyskać 1 punkt, który osiągnął sukces. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 3. Dodatkowe 2 punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadzie została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Matura z matematyki rozszerzonej - 40%

Średnia szkoły z matematyki została pomnożona przez liczbę osób zdających i została wyciągnięta średnia. Wyniki zostały pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 40%.

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj