konto

Metodyka rankingu szkół ponadpodstawowych WaszaEdukacja.pl 2023

Portal WaszaEdukacja.pl przeprowadził Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych 2023, opierając się na danych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ranking podzielono na dwie kategorie szkół: Licea oraz Technika.

Zasady ogólne

Ranking obejmuje zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. W każdej placówce, egzamin maturalny w 2022 roku musiało zdawać minimum dziesięć osób dla poziomu podstawowego oraz minimum dwie osoby dla poziomu rozszerzonego. Względem każdej placówki uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022 oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. W przypadku techników, dodatkowym kryterium były wyniki egzaminu zawodowego z kwalifikacji. W rankingu, maksymalnie można było uzyskać sto punktów. Rankingu podzielono na część ogólnopolską oraz na osiemnaście miast wojewódzkich.


Wskaźniki dla Liceum:

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 25%

To kryterium uwzględnia wszystkie pisemne i obowiązkowe egzaminy maturalne, czyli wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyciągnięta średnia ze zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu miała odpowiednio wagę 0.4 oraz 0.6. Dodatkowo dla egzaminu maturalnego z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególny egzamin maturalny poprzez wyciągnięcie ogólnej średniej. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 35%

Dla każdego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły, została wyciągnięta średnia, pomnożona przez liczbę osób zdających dany przedmiot. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w danej szkole. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

Sukces w olimpiadach - 15%

Kolejnym kryterium były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W rankingu uwzględniono uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie przedmiotowej. Za każdą ogólnopolską olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać jeden punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalnie z jednej olimpiady dana szkoła mogła uzyskać trzy punkty. Dodatkowe dwa punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 15%.

Wskaźnik EWD - 25%

W tym przypadku została wyciągnięta średnia z wskaźników edukacyjnej wartości dodanej danej szkoły, a następnie wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.


Wskaźniki dla Techników

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 20%

Punkty zostały wyliczone w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 20%.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 25%

Punkty zostały wyliczone w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 25%.

Sukces w olimpiadach - 10%

Punkty zostały wyliczone w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 10%.

Egzaminy zawodowe - 30%

W rankingu zostały uwzględnione wszystkie kwalifikacje egzaminu zawodowego jakie były zdawane w danej placówce w 2022 roku. Wyciągnięta została średnią zdawalność z każdej kwalifikacji, którą zdawało minimum dwie osoby. Średnie wyniki z każdej kwalifikacji zostały pomnożona przez liczbę osób zdających, a następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane. Na koniec została wyciągnięta ogólna średnia zdawalności egzaminu zawodowego z kwalifikacji. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Wskaźnik EWD - 15%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wyniósł on 15%.

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj