konto

Metodologia rankingu szkół średnich WaszaEdukacja.pl 2018

Ranking szkół średnich 2018 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Okręgowych Komisji Edukacyjnych oraz organizatorów olimpiad pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.

Zasady ogólne

Ranking został podzielony na 18 miast wojewódzkich i uwzględniał szkoły publiczne, które  zawarte są w bazie portalu WaszaEdukacja.pl oraz w których maturę podstawową w 2017 roku zdawało minimum 10 osób. W przypadku matur z przedmiotów rozszerzonych, minimalna liczba osób zdających musiała wynieść 2 osoby aby ich wynik został uwzględniony w rankingu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w rankingu to 100. Ranking nie uwzględnia matury międzynarodowej.

Wskaźniki dla Liceów

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 30%

To kryterium uwzględniało wszystkie matury pisemne obowiązkowe: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Średnia zdawalność z danego przedmiotu w szkole miała wagę 0.4 natomiast średni wynik wagę 0.6. Dodatkowo przy maturze z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególną maturę i wyciągnięta średnia ogólna. Wyniki zostały zsumowane i maksymalnie mogły wynieść 100 punktów. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Sukces w olimpiadach - 30%

W rankingu uwzględniliśmy 33 olimpiady przedmiotowe - 17 ogólnopolskich oraz 16 międzynarodowych. Pod uwagę były brane osoby, które zostały laureatami, finalistami, medalistami, bądź zostały wyróżnione w ostatnim etapie olimpiady. Za każdą olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać 1 punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalna liczba punktów z jednej olimpiady do uzyskania to 3. Dodatkowe 2 punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 40%

W tym kryterium zostały wzięte pod uwagę matury dodatkowe, do których przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły. Średnia szkoły z danego przedmiotu została pomnożona przez liczbę osób zdających. Następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane oraz została wyciągnięta ogólna średnia matury rozszerzonej w szkole. Wyniki zostały pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 40%.

Wskaźniki dla Techników

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 25%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik przez którego została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 25%.

Sukces w olimpiadach - 15%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik przez którego została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 15%.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 30%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik przez którego została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 30%.

Egzaminy zawodowe - 30%

W rankingu zostały uwzględnione wszystkie egzaminy zawodowe jakie były zdawane w danej placówce. Pod uwagę bierzemy średnią zdawalność z każdej kwalifikacji, którą zdawało minimum 2 osoby. Zdawalność z każdej kwalifikacji została pomnożona przez liczbę osób zdających, następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane oraz została wyciągnięta ogólna średnia zdawalności egzaminu zawodowego. Wynik został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj