Egzamin Gimnazjalny 2018 Przedmioty Przyrodnicze - arkusz i odpowiedzi

Pora na kolejne zmagania gimnazjalistów z egzaminami. Na początek dzisiejszego dnia egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych czyli: biologia, chemia, fizyka i geografia. Egzamin, który trwał 60 minut zawierał pytania zamknięte. Pytania były o alkany oraz takie jak związane z wyliczeniem prędkości, kometą, lemurem i rdestnicą. Dla większości egzamin był łatwy a rekordzista rozwiązał test w 18 minut! Najtrudniejsze okazały się pytania z biologii.

Ogłoszenie oficjalnych wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 nastąpi 15 czerwca 2018 roku, kiedy to uczniowie poznają swoje wyniki. Zaświadczenia zaś otrzymają tydzień później podczas zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym czyli 22 czerwca 2018 roku.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, tak więc egzaminu gimnazjalnego nie można po prostu oblać. Jednak wyniki jakie uzyskają uczniowie są ważne, ponieważ stanowią część kryterium podczas naboru do szkoły średniej.

Poniżej przedstawiamy Państwu arkusz CKE oraz nieoficjalne rozwiązania zadań:

 

 

Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich