Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka - arkusz i odpowiedzi

Dziś uczniowie o godzinie 11:00 przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 2018 z matematyki. Test składał się zarówno z pytań zamkniętych jak i zadań otwartych. Uczniowie na udzielenie wszystkich odpowiedzi mieli 90 minut, a dyslektycy otrzymali dodatkowe 45 minut. Większość uczniów najbardziej obawia się właśnie egzaminu gimnazjalnego z matematyki, którego co roku zdaje najmniejsza ilość osób ze wszystkich testów.

Ogłoszenie oficjalnych wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 nastąpi 15 czerwca 2018 roku, kiedy to uczniowie poznają swoje wyniki. Zaświadczenia zaś otrzymają tydzień później podczas zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym czyli 22 czerwca 2018 roku.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, tak więc egzaminu gimnazjalnego nie można po prostu oblać. Jednak wyniki jakie uzyskają uczniowie są ważne, ponieważ stanowią część kryterium podczas naboru do szkoły średniej.

Poniżej przedstawiamy Państwu arkusz CKE oraz nieoficjalne rozwiązania zadań:

Ranking Szkół Średnich 2019