Egzamin Gimnazjalny 2018 Język Polski - arkusz i odpowiedzi!

Za nami już pierwszy egzamin gimnazjalny tak więc czas na drugim dziś test, tym razem z języka polskiego. Blisko 350 tys. uczniów z całej polski o godzinie 11:00 odpięczętowało swoje arkusze z zadaniami humanistycznymi i przystąpili do ich rozwiązywania. Egzamin gimnazjalny 2018 z języka polskiego składał się z 22 pytań różnegu typu w tym z długiej wypowiedzi pisemnej. W tym roku na gimnazjalistów czekało wypracowanie związane z następującym tematem: "Charakterystyka bohatera, który słuchał się swoich wartości i dokonał przez nie życiowego wyboru." Z relacji uczniów wiemy, że wybierali m.in Zośkę z "Kamieni na Szaniec", Enjolrasa z "Nędzników". Gimnazjaliści na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 90 minut.

Ogłoszenie oficjalnych wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 nastąpi 15 czerwca 2018 roku, kiedy to uczniowie poznają swoje wyniki. Zaświadczenia zaś otrzymają tydzień później podczas zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym czyli 22 czerwca 2018 roku.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, tak więc egzaminu gimnazjalnego nie można po prostu oblać. Jednak wyniki jakie uzyskają uczniowie są ważne, ponieważ stanowią część kryterium podczas naboru do szkoły średniej.

Poniżej przedstawiamy Państwu arkusz CKE oraz nieoficjalne rozwiązania zadań:

 

 

 

Ranking Szkół Średnich 2019