Egzamin Gimnazjalny 2018 Język Obcy - arkusz i odpowiedzi

Przed nami ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych 2018, w którym uczniowie zmagali się z językami obcymi. O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, który trwał 60 minut. Gimnazjaliści mieli do wyboru jeden wybrany przez siebie języka obcy na poziomie podstawowym: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Z relacji uczniów wynika, że egzaminy były proste.

Po krótkiej przerwie, o godzinie 11:00 uczniowie przystąpili go egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzamin również trwał 60 minut, a sam test jest obowiązkowy dla tych uczniów, którzy kontynuowali naukę języka obcego ze szkoły podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Najczęście gimnazjaliści wybierali egzamin z języka angielskiego  oraz z języka niemieckiego - 40 tys. uczniów.

Ogłoszenie oficjalnych wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 nastąpi 15 czerwca 2018 roku, kiedy to uczniowie poznają swoje wyniki. Zaświadczenia zaś otrzymają tydzień później podczas zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym czyli 22 czerwca 2018 roku.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, tak więc egzaminu gimnazjalnego nie można po prostu oblać. Jednak wyniki jakie uzyskają uczniowie są ważne, ponieważ stanowią część kryterium podczas naboru do szkoły średniej.

Poniżej przedstawiamy Państwu arkusz CKE oraz nieoficjalne rozwiązania zadań z języka angielskiego oraz języka niemieckiego:

- język angielski:

 

- język niemiecki:

Wyszukiwarka Kierunków Studiów